Donesen Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

U Narodnim novinama broj 70/2018. objavljen je Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Propis stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, 2. kolovoza 2018. godine. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_70_1422.html