OBAVIJEST o prijavama na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća objavljen je 25. lipnja 2020. godine na mrežnoj stranici Fonda i otvoren za zaprimanje prijava na mrežnoj platformi Fonda 01. rujna 2020. godine u 9:00, putem sustava za e-prijavu. Za vrijeme trajanja Javnog poziva, sustav za e-prijavu bio je funkcionalan te je zaprimljeno 7.386 zahtjeva za sufinanciranje, čiji je popis javno objavljen na internetskoj stranici Fonda.

Budući da je ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Javnog poziva premašen u odnosu na ukupni raspoloživi iznos planiranih financijskih sredstava, sustav za e-prijave Fonda je sistemski privremeno zatvorio poziv te onemogućio daljnje zaprimanje novih prijava.

Zahtjevi koje smo zaprimili trenutno su u postupku obrade te će svima koji budu potpuni i ispravni biti odobrena sredstva u okviru raspoloživih financijskih sredstava predviđenih za predmetni Javni poziv.

Utvrdi li se da određeni broj zaprimljenih zahtjeva sadrži nepotpunu dokumentaciju te se pokaže da nisu utrošena sva raspoloživa financijska sredstva Fonda, postoji mogućnost daljnjeg zaprimanja zahtjeva sukladno uvjetima iz Javnog poziva, o čemu će Fond obavijestiti javnost putem svojih internetskih stranica.

S obzirom na velik interes za ovaj program, Fond planira objavu novog Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća već početkom 2021., a u kojem će dokumentacija koja je rađena za ovaj Javni poziv, poput Energetskog certifikata i Izvješća o energetskom pregledu, biti prihvatljiva budući da vrijedi više godina.

preuzeto sa fzoeu.hr

Similar Posts